Cước phí


Giá cước (đã bao gồm VAT):

- Cước tạo mã và tải nhạc chờ doanh nghiệp lên hệ thống RingTunes của VinaPhone: 550.000 đồng/doanh nghiệp.

- Giá cước thuê bao dịch vụ Ringtunes: 3.000 đồng/tuần, cước bài hát: 3.000 đồng/1 bài hát/30 ngày.

- Cài đặt tự động dịch vụ RingTunes và nội dung nhạc chờ của doanh nghiệp cho các thuê bao theo yêu cầu của doanh nghiệp: Miễn phí.

Ghi chú:
Mỗi bài hát thuê bao mua để lưu vào Bộ sưu tập của mình sẽ có thời hạn sử dụng là 30 ngày. Hết thời hạn sử dụng, nhạc chờ sẽ được tự động gia hạn và tiếp tục trừ 3.000đ/bài cho 30 ngày tiếp theo. Ngoài ra thời gian bộ sưu tập còn phụ thuộc vào thời hạn giữ thuê bao không bị hủy trên hệ thống. Đối với trường hợp thuê bao bị hủy khỏi hệ thống, bộ sưu tập cũng sẽ bị hủy. Không thực hiện đối soát và phân chia đối với doanh thu từ nhạc chờ của doanh nghiệp.